Концепция-за-електрическо-задвижване

Blickle е победител в handling awards 2015

Концепция за електрическо задвижване впечатлява журито

Редакция handling, съвместно с организатора на изложението P. E. Schall, присъжда наградата „handling award“ за втори път. За нея се конкурират всички производители в областта на механичните, електрическите и мехатронните решения за автоматизация на фабрики и оптимизиране на вътрешнофирмени процеси.

Независимо жури от специалисти в бранша избра концепцията на фирма Blickle за електрическо задвижване за победител в категорията „Складиране, комплектуване, товаро-разтоварни дейности и транспорт“.

При концепцията на Blickle за електрическо задвижване става въпрос за модулна задвижваща система за най-различни транспортни средства и системи от ремаркета. Транспортни средства с общо тегло до два тона се привеждат в движение лесно като детска игра.  
Голямата тяга, достигаща до 120 daN позволява удобно задвижване и енергоспестяващ транспорт на транспортното средство/ремаркето без усилия. Благодарение на значително по-малкото усилие в сравнение с ръчното теглене, се намалява значително физическото натоварване на обслужващия персонал при транспортирането на материали в рамките на компанията. Това предотвратява заболявания на мускулите и опорно-двигателния апарат, а по този начин намалява и разходите за дни в болничен отпуск. Темите за ергономичността и опазването на зравето на работното място придобиват все по-голямо значение не само с оглед на демографското развитие.
Задвижващата система на Blickle се отличава също така с лесно, интуитивно обслужване и много високо ниво на безопасност.

Системата позволява до 500 задвижвания при изцяло заредена батерия. Също така е възможно в режим на теглене батериите да се зареждат рекуперативно от управлението. Следователно допълнително зареждане посредством зарядно устройство би се наложило само в изключителни случаи.  

Чрез използването на маркови компоненти (двигатели, управления, командни елементи, батерии) се постига много високо ниво на надеждност и изключително добро съотношение цена/качество за задвижващата система.