Blickle Räder+Rollen интегрира BW-Plast като нова производствена област

На 1 януари 2015 г. дъщерното дружество на Blickle BW-Plast GmbH беше интегрирано в Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG като нова производствена област.

С поемането на BW-Plast GmbH фирма Blickle си обещава по-гъвкави производствени процеси и понижаване на разходите за управление. С това ключовите компетенции в производството на колела и ролки се обединяват под един покрив. За общо 45-те служители в BW-Plast не се променя нищо – от януари трудово-правните им отношения вече са с Blickle. През изминалата година фирма Blickle инвестира в още машини за леене под налягане и възнамерява в бъдеще да разшири цеха за пластмаса в основния завод в Розенфелд.