Посещение на ученици от ГИ Ротвайл

Практически опит за ученици

В рамките на учебния си план 12 клас WG1c на бизнес гимназия Ротвайл посети фирма Blickle на 22 януари 2015 г.

В рамките на организирано посещение учениците имаха възможността да получат в работна атмосфера практически познания по актуално преподавани теми. Заместник началника на отдел "Човешки ресурси" Томас Катц разведе учениците в производствения цех и административната сграда. Накрая беше проведена заключителна дискусия, в която учениците задаваха въпроси във връзка с дейността на компанията.

„Учениците ми бяха силно впечатлени от фирма Blickle!“, сподели Зигмар Кетнер, класен ръководител и организатор на посещението. Той изяви желание да даде на учениците възможност да си изградят впечатление за различните професии в една индустриална компания.