Анкета-за-удовлетвореност-на-клиентите-blickle

Анкета на Blickle за удовлетвореност на клиентите през 2014 г.

Положителни резултати на международно ниво

На всеки две години Blickle провежда анкета за удовлетвореност на клиентите. Тази година анкетата беше проведена в 14 европейски и две северноамерикански държави, в които фирма Blickle има самостоятелни клонове. В рамките на близо четири седмици над 74 000 клиента бяха помолени посредством онлайн въпросник да оценят своята удовлетвореност, както от фирма Blickle като цяло, така и конкретно от сроковете за доставка, обслужването, интернет и др.

Всички служители на Blickle в страната и чужбина се зарадваха силно на големия интерес за участие в анкетата и много добрите оценки, но също и на предложенията за подобряване на предлаганите услуги.

Фирма Blickle благодари сърдечно на всички свои клиенти, които отделиха от времето си, за да участват в анкетата. Като израз на благодарност бяха изтеглени на лотариен принцип 100 печеливши, на които беше изпратен подарък.