Снабдяване-Blickle

Нашата философия в снабдяването

Да бъдеш доставчик при Blickle.

Като група предприятия, действаща в международен мащаб, ние се снабдяваме от цял свят с голямо количество най-различни изходни, спомагателни и технологични средства от разнообразни материали (листова стомана, тръби, прътова стомана, гумени фасонни части (бандажи, вулканизирани гумени работни повърхнини и др.), отливки, пластмасови гранулати,химически продукти за лят полиуретан, сачми, сачмени лагери, въртящи се части, изделия, получени чрез пресоване с изтичане, свързващи елементи и др.).

В нашата философия на снабдяване качеството винаги е на първо място. Също така от голямо значение за нас са надеждността, обслужването и цената.

Можем да предложим дългосрочно сътрудничество на способни доставчици, при които надеждността по отношение на качеството и спазването на сроковете е над средното ниво.

В съответствие с мотото - нашият бизнес е и Ваш бизнес - ние разчитаме на взаимно доверие.


Добри шансове имат доставчиците, които

  • за конкурентоспособни на ниво световен пазар
  • по възможност разполагат със система за качество съгласно стандарта DIN ISO 9000 и следващите
  • могат да реагират гъвкаво и в срок при установена необходимост
  • предлагат техническа подкрепа и консултация

Проявявате ли интерес?
Свържете се с нашия ръководител на отдел "Покупки" Мартин Зюлце на посочения телефонен номер или чрез имейл