Blickle Условия за ползване

на безплатната услуга за изтегляне на CAD информация

Отношенията ни с нашите бизнес партньори са основани на доверие.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (по-нататък „Blickle“) предоставя на разположение на своите партньори (клиенти)
CAD информация онлайн, за да могат да я интегрират в процеса на разработване на текущите си проекти.
Blickle предоставя тази онлайн услуга доброволно. Blickle определя също обхвата и вида на информацията за изтегляне.
Също така Blickle си запазва правото да преустанови услугата изцяло или отчасти без да посочва конкретни причини.

Условията за ползване на CAD се допълват от декларацията за защита на данните.