Blickle Информация за продукта

съгласно Закона за отговорността за продукцията

Съгласно дефинираната в Закона за отговорността за продукцията отговорност на производителя за неговите продукти (чл. 4 от ЗОП), както и съгласно Закона за безопасността на уредите и продуктите (чл. 4, ал. 2  от ЗБУП, Директива на ЕС 2001/95/ЕО) трябва да се съблюдава цялата информация за продуктите с марка Blickle, съдържаща се в този каталог и в уеб пространството. Неспазването й освобождава производителя от неговата отговорност за продуктите.