Специални модели за областите с висока товароносимост

Извадка от специални колела и ролки с висока тоароносимост

При тежки товари са необходими здрави колела и ролки с голяма товароносимост. Често обаче те трябва да отговарят и на други изисквания - като например малък контактен натиск или малко съпротивление при търкаляне. Нашите конструктори поемат тези предизвикателства с удоволствие и разработват решения по зададени от клиента предписания.

Убедете се в качествата на колелата и ролките с висока товароносимост в следващите примери и се свържете с нас оттук или ни се обадете по телефона!