Специални модели - Апаратни ролки

Извадка от индивидуални произведени ролки

Тежки условия като например малка монтажна височина на уреди или високи прагове често са предизвикателство за стандартните колела и ролки. В подобни случаи намират приложение индивидуално конструираните колела и ролки. По-долу ще намерите редица примери за различни специални модели апаратни колела и ролки на фирма Blickle.


Имате сложна изходна ситуация? Свържете се с нас оттук или ни се обадете по телефона!