От сериите колела и ролки имате директен достъп до съответната страница в онлайн каталога. При всички серии колела на следващите страници ще намерите подходящите въртящи и фиксирани ролки. В онлайн каталога можете да извикате детайлите за продукта посредством таблиците и да поставите удобно продукта в кошницата.

Асортимент

Устойчиви на високи температури колела и ролки

Устойчиви на високи температури колела и ролки

Устойчиви на високи температури ролки и колела за приложение в широк температурен диапазон. Работната повърхнина е от устойчив на високи температури плътен каучук или силиконова гума, респ. материалът на колелото е от устойчив на високи температури полиамид, фенолна смола или чугун.