От сериите колела и ролки имате директен достъп до съответната страница в онлайн каталога. При всички серии колела на следващите страници ще намерите подходящите въртящи и фиксирани ролки. В онлайн каталога можете да извикате детайлите за продукта посредством таблиците и да поставите удобно продукта в кошницата.

Асортимент

Колела и ролки за нископовдигачи, високоповдигачи и други индустриални колички

Колела и ролки за нископовдигачи, високоповдигачи и други индустриални колички

Ролки за подемни колички и колела за нископовдигачи, от полиамид, респ. с работна повърхнина от полиуретан. Ролките за нископовдигачи се доставят с или без лагеруване със сачмен лагер.