Качество, околна среда и енергия

Удовлетвореността на клиентите и щадящото ползване на ресурсите са приоритет за нас.

 • ISO-9001-Управление-на-качеството-Blickle

  Управление на качеството

  Доверието на клиентите е от първостепенно значение за нас. Това доверие се печели чрез упорита работа, както и чрез качество и надеждност. Благодарение на нашите собствени производствени мощности, базирани в Германия ние имаме пълен контрол над качеството и доставката от самото начало. Стремим се с всеки изминал ден да ставаме все по-добри. Така приемаме грешките си като шанс за оптимизиране. Не напразно фирма Blickle е сертифицирана по DIN EN ISO 9001 още през 1994 г. като първия германски производител на колела и ролки. Нашата система за управление на качеството има за цел да гарантира високо качество във всички области и процеси, за да подпомогне по най-добрия начин нашите клиенти в собствените им цели по отношение на качеството. Решаваща роля в това имат широк спектър материали и продукти. За тази цел нашите инженери имат на разположение многобройни съвременни съоръжения за тестване, сред които ротационни изпитателни стендове с натоварване до 5,5 тона, машини за тестване на материали, както и кондиционери и камери за термични тестове. Съвременни машини извършват тестове на колела и ролки в съответствие с DIN EN 12527-12533, както и изпитвания до разрушаване на изделието. Контролът на първото и последното изделие, както и от всеки производствен етап винаги се одобряват от мениджър.

 • ISO-14001-Екологичен-мениджмънт-Blickle

  Система за управление на околната среда

  Екологичният мениджмънт е основна отговорност за Blickle. По тази причина през 2012 г. интегрирахме система за управление на околната среда съгласно DIN EN ISO 14001:2009 в нашата система за управление на качеството. С нея се задължаваме да усъвършенстваме непрекъснато нашите процеси и продукти по отношение на съвместимостта им с околната среда. Разработването на безопасни за околната среда продукти, щаденето на ресурсите в рамките на производствения процес, използването на енергия от възобновяеми източници и повишаването на информираността на всички служители относно екологичното поведение са основни цели на нашата система за управление на околната среда.

 • ISO-5001-Енергиен-мениджмънт-Blickle

  Система за енергиен мениджмънт

  През 2014 г. фирма Blickle въведе система за енергиен мениджмънт съгласно DIN EN ISO 50001. Целта е да се минимизира разхода на енергия във всички области на нашата компания. Системата за енергиен мениджмънт ни подпомага в стремежа ни да облекчим околната среда, например чрез редуциране на емисиите на CO2. Същевременно трябва да се стимулира отговорното поведение на всички служители по отношение на пестенето на енергията и щаденето на ресурсите.