Компанията Blickle

Семейна компания от 1953 г.

През 1953 г. Вилхелм Зюлце разделил някогашната фабрика за изделия от желязо на три самостоятелни фирми между синовете и зет си Хайнрих Бликле. Новоучредената фирма Blickle придобива производството на метални колела за ръчни колички и развива асортимент от висококачествени колела, въртящи и фиксирани ролки. Типично швабските добродетели като усърдие, съзнателно отношение към качеството и педантичност спомагат за непрекъснато усъвършенстване на продуктите. След внезапната смърт на основателя на фирмата Хайнрих Бликле през 1961 г. управлението се поема от съпругата му г-жа Елизабет Бликле. 

Днес компанията се ръководи от управляващия съдружник Райнхолд Бликле - син на основателя, съвместно със съпругата му г-жа Дениз Бликле и Валтер Вагер. Под тяхното ръководство през последните десетилетия фирма Blickle се развива до водещ световен производител на колела и ролки. При това напредъкът и поддържането на традиционните ценности на семейната компания винаги вървят ръка за ръка - Философия на компанията, която трябва да бъде продължена и от третото поколение.