Ролки с висока товароносимост Blickle

Blickle Räder+Rollen предлага ролки с висока товароносимост в най-различни варианти. Обширният асортимент включва ролки с висока товароносимост до 50 000 кг., изготвени както от стоманена ламарина, така и от заварена стомана. Стандартните ролки с висока тоароносимост се доставят с монтажна височина до 710 мм. Фирма Blickle прозивежда също така специални модели ролки с висока товароносимост според индивидуалните изисквания на клиента.

Дефиниция за ролки с висока товароносимост

Ролките с висока товароносимост намират приложение при тежки товари и/или високи скорости на движение. Ролките с висока товароносимост са конструирани за много голяма стабилност. В случаите, в които се налага частично поемане на голямо натоварване, намират приложение също и ролки с висока товароносимост, състоящи се от две колела (двойни ролки). Най-подходящи за гладко транспортиране са подресорните ролки с висока товароносимост. Типично приложение на ролките с висока товароносимост се среща при стелажни колички и кари, монтажни и транспортни системи или други подобни.

Ролки с висока товароносимост - Критерии за избор

При избора на ролки с висока товароносимост трябва да се спазват следните критерии:

 •     Товароносимост
 •     Материал на работната повърхнина
 •     Ø на колелото, съпротивление при потегляне и търкаляне
 •     Вид лагер
 •     Влияние на околната среда, температура, химия и корозия
Подходящите за Вас ролки с висока товароносимост ще откриете с помощта на функцията намиране на продукт.
Преглед наролките с висока товароносимост на Blickle ще намерите в нашия асортимент.

Изчисляване на необходимата товароносимост на ролки с висока товароносимост

Изискваната товароносимост на ролките с висока товароносимост се изчислява като собственото тегло на транспортното средство се събере с добавяния към него товар и получената сума се раздели на броя на носещите ролки с висока товароносимост. Резултатът се умножава с коефициент на безопасност, който зависи от стандартните условия на приложение:

T = товароносимост на всяка ролка
E = собствено тегло на транспортното средство
Z = максимален допълнителен товар
n = брой на носещите ролки с висока товароносимост
S = коефициент на безопасност

Коефициентът на безопасност S отчита отклоненията от стандартните условия на приложение на ролките с висока товароносимост (гладък под, пешеходна скорост, равномерно разпределение на натоварването, движение по права, температура на околната среда от +15° C до +28° C). Коефициентът на безопасност, както и скоростта, зависят значително от съотношението между Ø на колелото и височината на препятствието. Колкото по-голямо е отклонението от стандартните условия на приложение на ролките с висока товароносимост, толкова по-голям коефициент S трябва се избере.

Различават се четири вида стандартни условия на приложение:

   Ръчно транспортиране на закрито:
    (височина на препятствието < 5% от Ø на колелото): коефициент на безопасност: 1,0 до 1,5

    Ръчно транспортиране на открито:

    (височина на препятствието > 5% от Ø на колелото): коефициент на безопасност: 1,5 до 2,2

    Моторизирано транспортиране на закрито:

    (височина на препятствието < 5% от Ø на колелото): коефициент на безопасност: 1,4 до 2,0

Моторизирано транспортиране на открито:
    коефициент на безопасност: 2,0 до 3,0

При ролките с висока товароносимост и сачмен лагер е възможно постигане на скорост над 4 км/ч при същевременно редуциране на товароносимостта. Ако дадено колело или дадена фиксирана ролка е изложено/а предимно на статично натоварване, може да се изхожда от увеличена с до 25% товароносимост. При продължително време на престой под голям товар трябва да се има предвид риска от деформация на работната повърхнина на колелото.

Съпротивление при потегляне, търкаляне и въртене на ролките с висока товароносимост

Съпротивлението при потегляне и търкаляне на ролките с висока товароносимост се влияе значително от качеството на пода, общия товар, Ø на колелото, деформацията и вида на работната повърхнина, както и вида на лагеруването.

Съпротивлението при въртене на ролките с висока товароносимост се влияе от следните фактори:

 •     Работна повърхнина
 •     Твърдост на работната повърхнина
 •     Работна повърхнина
 •     Изместване напред
 •     Основа
Маневреността на дадено транспортно средство зависи от броя, вида и разположението на ролките с висока товароносимост. Тези фактори от своя страна оказват влияние върху товароносимостта, подвижността, управлението, траекторията на завиване и стабилността срещу преобръщане на дадено транспортно средство.

Способност за маневриране с ролки с висока товароносимост

Преди всичко ролките с висока товароносимост трябва да бъдат съответно позиционирани съобразно изискванията по отношение на маневреността и управляемостта на оборудване и машини. По-долу са описани различни възможности за разположение на ролките с висока товароносимост:

 •     Три въртящи ролки с еднаква монтажна височина
 •     Четири въртящи ролки с еднаква монтажна височина
 •     Две фиксирани и въртящи ролки с еднаква монтажна височина
 •     Две фиксирани и въртящи ролки, при което въртящите ролки са с малко по-малка монтажна височина.
 •     Четири въртящи и две фиксирани ролки с еднаква монтажна височина
Повече информация по темата ще намерите в нашия Съветник относно колела и ролки, раздел "Маневреност".

Методи на фиксиране на ролки с висока товароносимост

Ролките с висока товароносимост Blickle се предлагат със следните методи на фиксиране:

 •     Планка за завинтване

Серии вилки на ролки с висока товароносимост

Разнообразните конструкции на сериите въртящи вилки за ролки с висока товароносимост Blickle удовлетворяват в най-различни области на приложение изискванията за отлична управляемост, ход без биене, защита от прах и водни пръски, както и за голяма устойчивост на износване.

По-долу са разяснени различните серии въртящи вилки за ролки с висока товароносимост:

Ролки с висока товароносимост - серия LH

въртяща вилка от стомана, модел ролки с висока товароносимост:
Здрави части от пресована стомана, тежка вилка и планка за завинтване, двоен сачмен лагер във въртящата опора, четири закалени вложки на лагери, завинтване и обезопасяване с много стабилен централен болт. Минимално износване при голямо натоварване. Изключително нечувствителни на удари:
- товароносимост до 900 кг.
- термоустойчивост от -30° C до +130°C

Ролки с висока товароносимост - серия LO

Въртяща вилка от заварена стомана:
Солидна стоманена заваръчна конструкция, двоен сачмен лагер във въртящата опора, четири закалени вложки на лагери, с гресьорка, завинтена и обезопасена със заварен и много стабилен централен болт:
- товароносимост до 1200 кг.
- термоустойчивост от -30° C до +130° C


Ролки с висока товароносимост - серия LOD

Двойна въртяща вилка от заварена стомана:
Солидна стоманена заваръчна конструкция, двоен сачмен лагер във въртящата опора, четири закалени вложки на лагери, с гресьорка, завинтена и обезопасена със заварен и много стабилен централен болт:
- товароносимост до 1200 кг.
- термоустойчивост от -30° C до +130° C

Ролки с висока товароносимост - серия LS

Въртяща вилка от заварена стомана, тежък модел въртяща опора:
Изключително здрава стоманена заваръчна конструкция, радиално-аксиален сачмен лагер DIN 711 и конусен ролков лагер DIN 720 във въртящата опора, с гресьорка, завинтване и обезопасяване с много стабилен заварен централен болт:
- товароносимост до 12 000 кг.
- термоустойчивост от -30° C до +100° C

Ролки с висока товароносимост - серия LSD

Двойна въртяща вилка от заварена стомана, тежък модел въртяща опора:
Изключително здрава стоманена заваръчна конструкция, радиално-аксиален сачмен лагер DIN 711 и конусен ролков лагер DIN 720 във въртящата опора, с гресьорка, завинтване и обезопасяване с много стабилен заварен централен болт:
- товароносимост до 12 000 кг.
- термоустойчивост от -30° C до +100° C

Подресорни ролки с висока товароносимост - серия LHF

Въртяща вилка от стомана, модел със стоманена пружина:
Здрави части от пресована стомана, тежка вилка и планка за завинтване, двоен сачмен лагер във въртящата опора, четири закалени вложки на лагери, завинтване и обезопасяване с много стабилен централен болт. Минимално износване при голямо натоварване. Изключително нечуствителни на удари. Здрава конструкция тип балансир със стоманена пружина:
- товароносимост до 800 кг.
- термоустойчивост от -30° C до +130° C

Подресорни ролки с висока товароносимост - серия LPFE

Въртяща вилка от заварена стомана с полиуретанова торсионна пружина:
Солидна стоманена заваръчна конструкция, масивен кован детайл, един, съответно при Ø на колелото 125x50 мм два уплътнени и окончателно смазани радиални сачмени лагера във въртящата опора. Отлично пружинно амортизиране благодарение на дискови пружини с патентована конструкция:
- товароносимост до 800 кг.
- термоустойчивост от -20° C до +80° C

Подресорни ролки с висока товароносимост - серия LSFN

Въртяща вилка от заварена стомана със стоманена пружина:
Изключително здрава стоманена заваръчна конструкция, радиално-аксиален сачмен лагер DIN 711 и конусен ролков лагер DIN 720 във въртящата опора, с гресьорка, завинтване и обезопасяване с много стабилен заварен централен болт. Много стабилно конструирани вилка, балансир и стоманена пружина:
- товароносимост до 2 400 кг.
- термоустойчивост от -30° C до +100° C

Подресорни ролки с висока товароносимост - серия LSFE

Въртяща вилка от заварена стомана с полиуретанова пружина:
Изключително здрава стоманена заваръчна конструкция, радиално-аксиален сачмен лагер DIN 711 и конусен ролков лагер DIN 720 във въртящата опора, с гресьорка, завинтване и обезопасяване с много стабилен заварен централен болт. Много стаблино конструирани вилка, балансир и ресорен елемент от еластомер:
- товароносимост до 2 000 кг.
- термоустойчивост от -20° C до +80° C

Ролки с висока товароносимост - полезни връзки:

Съветник относно колела и ролки
Намиране на продукт
Асортимент