Пластмасови колела от Blickle

Blickle Räder+Rollen предлага различни модели пластмасови колела. Пластмасовите колела са от полипропилен, лят или отлят под налягане полиамид 6 или жилав лят полиамид. Устойчивите на високи температури пластмасови колела Blickle се произвеждат от фенолна смола. Обширният стандартен асортимент на Blickle включва пластмасови колела с Ø на колелото от 35 мм до 400 мм и товароносимост до 50 000 кг.

При желание от Ваша страна фирма Blickle произвежда и специфични за клиента пластмасови колела.

Пластмасови колела - Критерии за избор

При избора на пластмасови колела трябва да се спазват следните критерии:
 •     Товароносимост
 • Ø на колелото
 •     Вид лагер
 •     Състояние на подовата настилка
 •     Влияние на околната среда, температура, химични вещества и корозия

Подходящите за Вас пластмасови колела ще откриете с помощта на функцията намиране на продукт .
Преглед на пластмасовите колела Blickle ще намерите в нашия асортимент.

Изчисляване на необходимата товароносимост на пластмасовите колела


Изискваната товароносимост на пластмасовите колела се изчислява като собственото тегло на транспортното средство се събере с добавяния към него товар и получената сума се раздели на броя на носещите пластмасови колела. Резултатът се умножава с коефициент на безопасност, който зависи от стандартните условия на приложение на пластмасовите колела:

T = товароносимост на всяко пластмасово колело
E = собствено тегло на транспортното средство
Z = максимален допълнителен товар
n = брой на носещите пластмасови колела
S = коефициент на безопасност

Коефициентът на безопасност S отчита отклоненията от стандартните условия на приложение на пластмасовите колела (гладък под, пешеходна скорост, равномерно разпределение на натоварването, движение по права, температура на околната среда от +15° C до +28° C). Коефициентът на безопасност, както и скоростта, зависят значително от съотношението между Ø на колелото и височината на препятствието. Колкото по-голямо е отклонението от стандартните условия на приложение на пластмасовите колела, толкова по-голям коефициент S трябва се избере.

Съпротивление при потегляне и търкаляне, шум от движение и щадене на пода при пластмасовите колела


При пластмасовите колела съпротивлението при потегляне и търкаляне зависи от най-различни фактори.

Пластмасови колела - Съпротивление при потегляне

Съпротивлението при потегляне е силата, която трябва да се приложи, за да се приведат пластмасовите колела от състояние на покой в състояние на движение. Изразходваната сила, за да се поддържат пластмасовите колела в равномерно движение, се определя като съпротивление при търкаляне. Съпротивлението при потегляне и търкаляне се влияе от следните фактори:

 • Ø на колелото
 •     Работна повърхнина
 •     Твърдост на на работната повърхнина
 •     Еластичност на работната повърхнина
 •     Лагери
 •     Повърхност

Пластмасови колела - Съпротивление при търкаляне

По принцип пластмасовите колела се характеризират с малко съпротивление при търкаляне.

Измерването на съпротивлението при търкаляне става с помощта на изпитателен стенд. Измерените стойности за различните работни повърхнини се определят в идеални условия:

    равна, гладка, стоманена повърхност без замърсявания и препятствия
    скорост: 4 км/ч
    температура: +20° C
    натоварване: 2/3 от макс. товароносимост

При стандартизирани рамкови условия е възможно съпоставяне между съпротивленията при търкаляне на сериите пластмасови колела и други работни повърхнини. Отклоненията в стандартните условия на приложение (качество на основата, температура, скорост и др.) трябва да се вземат предвид при избора на пластмасови колела и могат да окажат голямо влияние върху съпротивлението при търкаляне.

Пластмасови колела - Шум от движение

По принцип важи следното: Поради твърдостта на материала пластмасовите колела развиват по-голям шум от движение, отколкото колелата с мека работна повърхнина. Колкото по-големи са колелата и колкото по-мека и дебела е работната повърхнина, толкова по-спокойно се придвижва дадено превозно средство. При по-малко натоварване и по-мек под (килим) е възможно и пластмасовите колела да осигурят по-ниски шумови емисии и по-голям комфорт на движение.

Щадене на пода

По-твърдата работна повърхнина натоварва пода повече, отколкото по-меката. Определящ за щаденето на пода е средният контактен натиск. При колелата с работни повърхнини от различни материали като опорна точка могат да се използват следните данни:

Пластмасови колела:

 •     Полипропилен/полиамид   > 40,0 N/mm²
 •     Лят полиамид > 60,0 N/mm²

Други работни повърхнини:

 •     Пневматичен гумен бандаж ~ 1,0 N/mm²
 •     Мека гума ~ 1,0 N/mm²
 •     Супер еластична плътна гума ~ 1,5 N/mm²
 •     Еластична плътна гума ~ 2,0 N/mm²
 •     Плътна гума/полиуретан ~ 5,0 N/mm² (прибл. 75° Shore A)
 •     Полиуретан ~ 7,0 N/mm² (прибл. 92° Shore A)
 •     Термопластичен полиуретан ~ 15,0 N/mm²
 •     Чугун > 200 N/mm²
 •     Стомана  > 400 N/mm²


Серии пластмасови колела Blickle

По-долу е представен кратък преглед на сериите пластмасови колела Blickle:

Blickle Полиамидни апаратни пластмасови колела - серия POA

Пластмасовите колела от серията POA са от висококачествен полиамид 6, в черен цвят, отлети са под налягане и имат малко съпротивление при търкаляне. Изпълнение на сачмения лагер: Отлетият под налягане и уплътнен сачмен лагер при тези пластмасови колела осигурява отлична защита срещу замърсявания и влага.
Видове лагери: плъзгащи лагери, сачмени лагери
Ø на колелото: 35 - 150 мм
Товароносимост: до 180 кг.

Blickle Пластмасови колела от полипропилен - серия PP

Серията пластмасови колела PP включва отлети под налягане полипропиленови колела. Те имат малко съпротивление при търкаляне и са много устойчиви на различни агресивни среди. При стандартни условия на приложение пластмасовите колела не се нуждаят от поддръжка, като колелата с ролков лагер са смазани с дълготрайна смазка. Тези пластмасови колела се доставят в черен и бял цвят.
Видове лагери: плъзгащи лагери, сачмени лагери
Ø на колелото: 80 - 200 мм
Товароносимост: до 500 кг.

Освен стандартния модел се доставят и следните варианти:

 •     Електропроводими, черни
 •     Устойчив на ръжда ролков лагер
 •     Предпазна капачка

Blickle Пластмасови колела от полиамид - серия PO

Серията пластмасови колела PO включва отлети под налягане полиамидни колела в изпълнение със средна степен на товароносимост. Те имат много малко съпротивление при търкаляне, голяма устойчивост на различни агресивни среди и при стандартни условия на приложение не се нуждаят от поддръжка, като колелата с ролков, респ. сачмен лагер са смазани с дълготрайна смазка. Тези пластмасови колела се доставят в цвят естествено бяло.
Видове лагери: плъзгащи лагери, ролкови лагери, сачмени лагери
Ø на колелото: 60 - 300 мм
Товароносимост: до 1 500 кг.

Освен стандартния модел се доставят и следните варианти:

 •     Електропроводимо изпълнение, без следи, сив цвят
 •     Устойчив на ръжда ролков лагер
 •     Уплътняване на сачмения лагер
 •     Устойчив на ръжда сачмен лагер
 •     Гресьорка
 •     Предпазна капачка

Blickle 3-компонентни пластмасови колела с шумоизолация - серия POW

Серията пластмасови колела POW се отнася до 3-компонентно колело. Главината на колелото и работната повърхнина са от висококачествен, отлят под налягане полиамид 6. Тези пластмасови колела гарантират голяма товароносимост и много малко съпротивление при търкаляне. Високо еластичният междинен слой от плътна гума има голямо шумозаглушаваща способност (-10 децибела) и абсорбира възникващите удари. Пластмасовите колела са с голяма устойчивост на износване, както и на редица агресивни среди. При стандартни условия на приложение пластмасовите колела не се нуждаят от поддръжка и са смазани с дълготрайна смазка. Тези пластмасови колела се доставят в цвят бяло/червено/бяло. Ролковият лагер се доставя с осова втулка и вградена пластмасова предпазна капачка.
Видове лагери: ролкови лагери, сачмени лагери
Ø на колелото: 100 + 125 мм
Товароносимост: до 220 кг.

Освен стандартния модел се доставя и следният вариант:

 •     Устойчив на ръжда ролков лагер
 •     Уплътняване на сачмения лагер

Blickle Пластмасови колела с висока товароносимост - серия SPO

Серията пластмасови колела SPO включва отлети под налягане полиамидни колела с висока товароносимост. Те имат много малко съпротивление при търкаляне, голяма устойчивост на различни агресивни среди и при стандартни условия на приложение не се нуждаят от поддръжка, като пластмасовите колела със сачмен лагер са смазани с дълготрайна смазка. Тези пластмасови колела се доставят в цвят естествено бяло. В случай на употреба като крайно колело при оразмеряването на шийките на осите трябва да се следи за тяхната товароносимост.
Видове лагери: плъзгащи лагери, сачмени лагери
Ø на колелото: 75 - 250 мм
Товароносимост: до 2 000 кг.

Освен стандартния модел се доставят и следните варианти:

 •     Гресьорка
 •     Устойчив на ръжда сачмен лагер
 •     Предпазна капачка

Blickle Полиамидни колела с много висока товароносимост - серия GSPO

Серията пластмасови колела GSPO включва полиамидни колела с много висока товароносимост, изработени от жилав, силно компресиран лят полиамид. Те имат много малко съпротивление при търкаляне, голяма устойчивост на различни агресивни среди и при стандартни условия на приложение не се нуждаят от поддръжка. Тези колела се доставят в цвят естествено бежово. В случай на употреба като крайно колело при оразмеряването на шийките на осите трябва да се следи за тяхната товароносимост.
Видове лагери: сачмени лагери
Ø на колелото: 80 - 400 мм
Товароносимост: до 12 000 кг.

Освен стандартния модел се доставят и следните варианти:

 •     Модел плъзгащ лагер за статично натоварване или много ниска скорост на движение
 •     Устойчив на ръжда сачмен лагер
 •     Самонагаждащ се ролков лагер за приложения, които изискват много голям пробег
 •     Уплътнение за самонагаждащ се ролков лагер

Blickle Полиамидни колела с реборд - серия SPKGSPO

Серията пластмасови колела SPKGSPO включва колела с реборд, изработени от жилав, силно компресиран лят полиамид Пластмасовите колела от лят полиамид са с много малко съпротивление при търкаляне, вибрационно и шумоизолиращи, с голяма устойчивост на различни агресивни среди и при стандартни условия на приложение не се нуждаят от поддръжка. Ребордът и работната повърхнина са струговани окончателно, като работната повърхнина се издига под наклон около 3° спрямо оста. Посочените в таблицата стойности за товароносимостта се отнасят до указаното по-долу класифициране на пластмасовите колела с реборд към релсовите профили съгласно DIN 536 (Стандарт за подкрановите релси):

Всички полиамидни колела с реборд SPKGSPO: A 45 (DIN 536)

Тези пластмасови колела се доставят в цвят естествено бежово. В случай на употреба като крайно колело при оразмеряването на шийките на осите трябва да се следи за тяхната товароносимост.

Видове лагери: сачмени лагери
Ø на колелото: 50 - 250 мм
Товароносимост: до 3000 кг.

Освен стандартния модел се доставят и следните варианти:

 •     Устойчив на ръжда сачмен лагер
 •     С фиксирана вилка

Blickle Устойчиви на високи температури пластмасови колела от фенолна смола

Пластмасовите колела от фенолна смола са от дуропласт. Те издържат на голямо статично натоварване, устойчиви са на корозия, подходящи са при максимално високи температурни изисквания и са устойчиви на различни агресивни среди. Тези пластмасови колела обаче не са устойчиви на киселини и основи. Пластмасовите колела от фенолна смола са само условно пригодени за грапави подове и преминаване на препятствия поради голямото износване и ограниченото механично съпротивление на фенолната смола. Цвят черно.
Фенолната смола е подходяща за приложение при температури между -35° C и +260° C, за кратко до +300° C. Твърдостта е 90°±3° Shore D.
Видове лагери: плъзгащи лагери, устойчиви на високи температури сачмени лагери
Ø на колелото: 80 - 200 мм
Товароносимост: до 500 кг.

Освен стандартния модел се доставят и следните варианти:

 •     Неръждаема осова втулка с тефлоново покритие

Детайлна информация за материалите за производство на пластмасови колела Blickle


По-долу е представена подробна информация за използваните от Blickle видове пластмаса:

Пластмасови колела от полипропилен - серия PP

Пластмасовите колела от полипропилен са изработени от термопластична пластмаса. Те са нечупливи, без следи, нецапащи, устойчиви на корозия, без мирис, без вкус, физиологично безопасни и устойчиви на различни агресивни среди, но не и на силни окислители и халогеноводороди. Също така тези пластмасови колела предлагат малко съпротивление при търкаляне и не поемат влага. В условия на алифатни и ароматни въглеводороди, по-специално при високи температури, тези пластмасови колела могат да набъбнат. Цвят естествено бяло.

Полипропиленът е приложим при температури от -20° C до +60° C.
При температура на околната среда над +30° C товароносимостта на този вид пластмасови колела намалява.
Твърдостта е 70°±5° Shore D

Пластмасови колела от полиамид - серия POA, PO, POW, SPO

Пластмасовите колела от полиамид са изработени от термопластична пластмаса. Тези пластмасови колела са нечупливи, без следи, нецапащи, устойчиви на корозия, много устойчиви на износване, без мирис, без вкус, хигиенични и устойчиви на различни агресивни среди, но не и на минерални киселини, окислители, хлорвъглеводороди и разтвори на соли на тежки метали. Също така тези пластмасови колела предлагат много малко съпротивление при търкаляне. Пластмасовите колела от полиамид могат да поемат и отдават влага, ето защо са възможни отклонения в размерите в зависимост от влажността и температурата на околната среда. Цвят естествено бяло.

Полиамидът е приложим при температури от -40° C до +80° C, като е възможно и краткосрочно излагане на по-високи температури. При температура на околната среда над +35° C товароносимостта на този вид пластмасови колела намалява.
За приложение при високи температури до +250° C се използва специален полиамид, устойчив на високи температури.
Твърдостта на тези пластмасови колела е 70°±5° Shore D, съответно 85°±5° Shore D при специалния полиамид, устойчив на високи температури.
Пластмасови колела Blickle от лят полиамид с много висока товароносимост - серия GSPO, SPKGSPO

Пластмасовите колела от лят полиамид са изработени от термопластична пластмаса посредством реактивно инжекционно отливане. Тези пластмасови колела са нечупливи, без следи, нецапащи, устойчиви на корозия, много устойчиви на износване, без мирис, без вкус, хигиенични и устойчиви на различни агресивни среди, но не и на минерални киселини, окислители, хлорвъглеводороди и разтвори на соли на тежки метали. По отношение на товароносимостта, якостта на опън и натиск, еластичността, формоустойчивостта и поемането на влага пластмасовите колела от лят полиамид показват по-добри резултати в сравнение с тези от излят под налягане полиамид. Също така те предлагат изключително малко съпротивление при търкаляне. Цвят естествено бежово.

Лят полиамид се използва за приложения при температури от -40° C до +80° C, като при тези колела се допуска и краткосрочно излагане на по-високи температури.
При температура на околната среда над +35° C товароносимостта намалява.
Твърдостта е 80°±3° Shore D.
При чувствителни на натиск подове трябва да се има предвид относително по-големия контактен натиск при пластмасовите колела.

Blickle Устойчиви на високи температури пластмасови колела от фенолна смола - серия PHN

Пластмасовите колела от фенолна смола са изготвени от дуропласт. Тези колела издържат на голямо статично натоварване, устойчиви са на корозия, подходящи са при максимално високи температурни изисквания и са устойчиви на различни агресивни среди. Те обаче не са устойчиви на силни киселини и основи. Пластмасовите колела от фенолна смола са само условно пригодени за грапави подове и преминаване на препятствия поради голямото износване и ограниченото механично съпротивление на фенолната смола. Цвят черно.

Пластмасовите колела от фенолна смола са подходящи за приложение при температури от -35° C до +260° C, за кратко до +300° C.
Твърдостта е 90°±3° Shore D.

Пластмасови колела - полезни връзки:

Съветник относно колела и ролки
Асортимент