Колела с висока товароносимост от Blickle

Blickle Räder+Rollen предлага колела с висока товароносимост в най-различни варианти. Обширният стандартен асортимент включва колела с висока товароносимост, изработени от полиамид, стомана, с бандаж от еластична плътна гума или полиуретан. Колелата с висока товароносимост Blickle издържат до 50 000 кг. и имат Ø до 1000 мм.

Blickle произвежда също и специални модели колела с висока товароносимост съгласно специфични изисквания на клиента.

Дефиниция за колела с висока товароносимост

Колелата с висока товароносимост намират приложение при тежки товари и/или високи скорости на движение. Колелата с висока товароносимост са конструирани за много голяма стабилност. За областите на приложение, при които възникват големи натоварвания, колелата се изпълняват със стабилна стоманена заваръчна конструкция.

Колела с висока товароносимост - Критерии за избор

При избора на колела с висока товароносимост трябва да се спазват следните критерии:

 •     Товароносимост
 •     Материал на работната повърхнина
 •     Ø на колелото, съпротивление при потегляне и търкаляне
 •     Вид лагер
 •     Влияние на околната среда, температура, химични вещества и корозия
Подходящите за Вас колела с висока товароносимост ще откриете с помощта на функцията намиране на продукт.
Преглед на колелата с висока товароносимост на Blickle ще намерите в нашия асортимент.

Изчисляване на необходимата товароносимост на колелата с висока товароносимост

Изискваната товароносимост на колелата с висока товароносимост се изчислява като собственото тегло на транспортното средство се събере с добавяния към него товар и получената сума се раздели на броя на носещите колела с висока товароносимост. Резултатът се умножава с коефициент на безопасност, който зависи от стандартните условия на приложение на колелата с висока товароносимост:

T = товароносимост на всяко колело с висока товароносимост
E = собствено тегло на транспортното средство
Z = максимален допълнителен товар
n = брой на носещите колела с висока товароносимост
S = коефициент на безопасност

Коефициентът на безопасност S отчита отклоненията от стандартните условия на приложение на колелата с висока товароносимост (гладък под, пешеходна скорост, равномерно разпределение на натоварването, движение по права, температура на околната среда от +15° C до +28° C). Коефициентът на безопасност, както и скоростта, зависят значително от съотношението между Ø на колелото и височината на препятствието. Колкото по-голямо е отклонението от стандартните условия на приложение на колелата с висока товароносимост, толкова по-голям коефициент S трябва се избере.

Различават се четири вида стандартни условия на приложение:

   Ръчно транспортиране на закрито посредством колела с висока товароносимост:
    (височина на препятствието < 5% от Ø на колелото): коефициент на безопасност: 1,0 до 1,5

    Ръчно транспортиране на открито посредством колела с висока товароносимост:
    (височина на препятствието > 5% от Ø на колелото): коефициент на безопасност: 1,5 до 2,2

Моторизирано транспортиране на закрито посредством колела с висока товароносимост:
    (височина на препятствието < 5% от Ø на колелото): коефициент на безопасност: 1,4 до 2,0

Моторизирано транспортиране на открито посредством колела с висока товароносимост:
    коефициент на безопасност: 2,0 до 3,0

При колелата с висока товароносимост, оборудвани със сачмен лагер, е възможно постигане на скорост над 4 км/ч при същевременно редуциране на товароносимостта. Ако дадено колело или дадена фиксирана ролка е изложено/а предимно на статично натоварване, може да се изхожда от увеличена с до 25% товароносимост. При продължително време на престой под голям товар трябва да се има предвид риска от деформация на работната повърхнина на колелото.

Съпротивление при потегляне и търкаляне, шум от движение и щадене на пода при колелата с висока товароносимост

При колелата с висока товароносимост съпротивлението при потегляне и търкаляне се влияе от най-различни фактори.

Съпротивление при потегляне на колела с висока товароносимост

Съпротивлението при потегляне е силата, която трябва да се приложи, за да се приведат колелата с висока товароносимост от състояние на покой в състояние на движение. Изразходваната сила, за да се поддържат колелата с висока товароносимост в равномерно движение, се определя като съпротивление при търкаляне. Съпротивлението при потегляне и търкаляне се влияе от следните фактори:

 •     Ø на колелото
 •     Работна повърхнина
 •     Твърдост на на работната повърхнина
 •     Еластичност на работната повърхнина
 •     Лагеруване
 •     Основа
Съпротивление при търкаляне на колела с висока товароносимост

Съпротивлението при търкаляне на колелата с висока товароносимост възниква вследствие на непрекъснато притискане и отпускане на работната повърхнина по време на търкалянето (хистерезис). Измерването на съпротивлението при търкаляне става с помощта на изпитателен стенд. Измерените стойности се определят в идеални условия:

 •     равна, гладка, стоманена повърхност без замърсявания и препятствия
 •     Скорост: 4 км/ч
 •     Температура: +20° C
 •     Натоварване: 2/3 от максималната товароносимост
При тези стандартизирани рамкови условия е възможно съпоставяне между съпротивленията при търкаляне на различните серии колела с висока товароносимост. Отклоненията в стандартните условия на приложение (качество на основата, температура, скорост и др.) трябва да се вземат предвид при избора на колела с висока товароносимост и могат да окажат голямо влияние върху съпротивлението при търкаляне.

Колела с висока товароносимост - Шум от движение

По принцип важи следното: Колкото по-големи са колелата с висока товароносимост и колкото по-мека и дебела е работната повърхнина, толкова по-спокойно се придвижва дадено транспортно средство с помощта на колелата. Това означава, че меката работна повърхнина се свързва с ниски шумови емисии, а по-твърдата работна повърхнина - с по-големи шумови емисии. При по-малко натоварване и по-мек под (килим) е възможно използването на твърди колела с висока товароносимост също да осигури по-ниски шумови емисии и по-голям комфорт на движение.

Колела с висока товароносимост - Щадене на пода

По-твърдата работна повърхнина натоварва пода повече, отколкото по-меката. Определящ за щаденето на пода е средният контактен натиск. При колелата с висока товароносимост и работни повърхнини от различни материали като опорна точка могат да се използват следните данни:

 •     Пневматичен гумен бандаж ~ 0,8 N/mm²
 •     Мека гума ~ 0,8 N/mm²
 •     Супер еластична плътна гума ~ 1,5 N/mm²
 •     Еластична плътна гума ~ 1,8 N/mm²
 •     Плътна гума/полиуретан ~ 3,5 N/mm² (прибл. 75° Shore A)
 •     Полиуретан ~ 8,0 N/mm² (прибл. 92° Shore A)
 •     Термопластичен полиуретан ~ 11,0 N/mm²
 •     Полипропилен/полиамид   > 40,0 N/mm²
 •     Лят полиамид > 60,0 N/mm²
 •     Чугун > 350 N/mm²
 •     Стомана  > 500 N/mm²

Материали за колелата и работни повърхнини при колелата с висока товароносимост


В зависимост от това какви изисквания се поставят към колелата с висока товароносимост, трябва да се изберат съответно материала за колелото и работната повърхнина. По-долу е представен преглед на материалите за колелата и работните повърхнини, използвани при колелата с висока товароносимост Blickle:

Колела с висока товароносимост и бандаж от еластична плътна гума - серии POEV, ALEV, SE, GEV, SEV, GEVN, SEVN, DS и SAV

Колелата с висока товароносимост и бандаж от еластична плътна гума се базират на специална гумена смес, с тях се постига голямо щадене на пода, гасене на вибрациите, осигуряват особено висока товароносимост, много голям комфорт на движение и са устойчиви на различни агресивни среди, но не и на масла (виж "Химическа устойчивост"), цвят черно. Колелата с висока товароносимост и бандаж от еластична плътна гума намират приложение при температури от -30° C до +80° C, краткосрочно до +100° C и се доставят в два варианта:

    колела с висока товароносимост и предназначение за плавен ход: малко съпротивление при потегляне и търкаляне, голяма устойчивост на износване. Твърдост: 65°±3° Shore A.
    колела с висока товароносимост и предназначение за задвижване: много голяма устойчивост на износване, малко съпротивление при потегляне и търкаляне. Твърдост: 70°±3° Shore A.


Колела с висока товароносимост и покритие Blickle Softhane® - серия ALST

Покритието Blickle Softhane® представлява изготвен по метода на реактивното инжекционно отливане полиуретанов еластомер и се базира на полиестерен полиол, дисоцианат и гликол. Колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Softhane® са много щадящи пода, гасящи вибрациите, неоставящи следи, нецапащи, много устойчиви на износване, еластични и устойчиви на различни агресивни среди и UV лъчи, но не са устойчиви на гореща вода, водна пара, горещ, влажен въздух и ароматни разтворители (виж "Химическа устойчивост"). Също така колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Softhane® предлагат много голям комфорт на движение, малко съпротивление при търкаляне и незначително загряване при динамично натоварване. Цвят зелено. Колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Softhane® намират приложение при температури от -30° C до +70° C, за кратко до +90° C. При температура на околната среда под -10° C коравината на колелата с висока товароносимост намалява. Твърдост: 75°+5° Shore A.  

Колела с висока товароносимост и покритие Blickle Extrathane® - серии ALTH, GTH, SETH, STH, GTHN и STHN

Покритието Blickle Extrathane® представлява изготвен по метода на реактивното инжекционно отливане полиуретанов еластомер и се базира на полиестерен полиол, дисоцианат и гликол. Колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Extrathane® са много щадящи пода, гасящи вибрациите, неоставящи следи, нецапащи, много устойчиви на износване, еластични и устойчиви на различни агресивни среди и UV лъчи, но не са устойчиви на гореща вода, водна пара, горещ, влажен въздух и ароматни разтворители (виж "Химическа устойчивост"). Също така колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Extrathane® предлагат изключително малка постоянна деформация, малко съпротивление при търкаляне и незначително загряване при динамично натоварване. Цвят светло кафяво. Колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Extrathane® намират приложение при температури от -30° C до +70° C, за кратко до +90° C. При температура на околната среда под -10° C коравината на колелата с висока товароносимост намалява. Твърдост 92°±3° Shore A.

Колела с висока товароносимост и покритие Blickle Besthane® - серия GB

Покритието Blickle Besthane® представлява изготвен по метода на реактивното инжекционно отливане полиуретанов еластомер и се базира на полиестерен полиол, дисоцианат и диол. Колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Besthane® са щадящи пода, неоставящи следи, нецапащи, много устойчиви на износване, еластични и устойчиви на различни агресивни среди и UV лъчи (виж "Химическа устойчивост"). Също така колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Besthane® предлагат изключително малка постоянна деформация, много малко съпротивление при търкаляне, незначително загряване при динамично натоварване, хидролизна стабилност и са особено подходящи за развиване на високи скорости. Цвят кафяво. Колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Besthane® намират приложение при температури от -30° C до +70° C, за кратко до +90° C. При температура на околната среда под -25° C коравината на тези колела с висока товароносимост намалява. Твърдостта е 92°±3° Shore A.

Колела с висока товароносимост и покритие Blickle Besthane® Soft - серия ALBS

Покритието Blickle Besthane® Soft представлява изготвен по метода на реактивното инжекционно отливане полиуретанов еластомер и се базира на полиестерен полиол, дисоцианат и диол. Колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Besthane® Soft са щадящи пода, неоставящи следи, нецапащи, много устойчиви на износване, еластични и устойчиви на различни агресивни среди и UV лъчи (виж "Химическа устойчивост"). Колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Besthane® Soft предлагат много голям комфорт на движение, изключително малка постоянна деформация, много малко съпротивление при търкаляне, незначително загряване при динамично натоварване, хидролизна стабилност и са особено подходящи за развиване на високи скорости. Цвят синьо. Колелата с висока товароносимост и покритие Blickle Besthane® Soft намират приложение при температури от -30° C до +70° C, за кратко до +90° C. При температура на околната среда под -25° C коравината на колелата с висока товароносимост намалява. Твърдостта е 75°+5° Shore A.

Полиамидни колела с висока товароносимост - серия SPO

Полиамидните колела с висока товароносимост са изработени от термопластична пластмаса. Те са нечупливи, без следи, нецапащи, устойчиви на корозия, много устойчиви на износване, без мирис, без вкус, хигиенични и устойчиви на различни агресивни среди, но не и на минерални киселини, окислители, хлорвъглеводороди и разтвори на соли на тежки метали (виж "Химическа устойчивост"). Също така полиамидните колела с висока товароносимост предлагат много малко съпротивление при търкаляне. Полиамидът може да поема и отдава влага, ето защо са възможни отклонения в размерите в зависимост от влажността и температурата на околната среда. Цвят естествено бяло. Полиамидът е приложим при температури от -40° C до +80° C, като е възможно и краткосрочно излагане на по-високи температури. При температура на околната среда над +35° C товароносимостта на тези колела намалява. За приложение при високи температури до +250° C се използва специален полиамид, устойчив на високи температури. Твърдостта на тези колела с висока товароносимост е 70°±5° Shore D, съответно 85°±5° Shore D при специален полиамид, устойчив на високи температури.
Пластмасови колела

Колела от лят полиамид с много висока товароносимост - серия GSPO

Колелата от лят полиамид с висока товароносимост са изготвени от термопластична пластмаса по метода на реактивното инжекционно отливане. Тези колела с висока товароносимост са нечупливи, без следи, нецапащи, устойчиви на корозия, много устойчиви на износване, без мирис, без вкус, хигиенични и устойчиви на различни агресивни среди, но не и на минерални киселини, окислители, хлорвъглеводороди и разтвори на соли на тежки метали (виж "Химическа устойчивост"). По отношение на товароносимостта, якостта на опън и натиск, еластичността, формоустойчивостта и поемането на влага колелата от лят полиамид с висока товароносимост показват по-добри резултати в сравнение с тези от излят под налягане полиамид. Също така те предлагат изключително малко съпротивление при търкаляне. Цвят естествено бежово. Колелата от лят полиамид с висока товароносимост са приложими при температури от -40° C до +80° C, като е възможно и краткосрочно излагане на по-високи температури. При температура на околната среда над +35° C товароносимостта на тези колела намалява. Твърдостта е 80°±3° Shore D.

Колела от плътна стомана с много висока товароносимост - серия SVS

Специално пригоден за колела с висока товароносимост подобрен сив чугун C45 с екстремна устойчивост на натиск и износване, както и изключително голяма статична и динамична товароносимост. Якостта на опън и твърдостта са почти без промяна в много широк температурен диапазон; колелата са устойчии на масла. Стоманените колела с много висока товароносимост намират приложение при температури от -100° C до +600° C. Твърдостта е 190 - 230 HB. При чувствителни на натиск подове е нужно да се отчете относително големия контактен натиск на тези колела с висока товароносимост.
Колела с висока товароносимост - полезни връзки:

Съветник относно колела и ролки
Намиране на продукт
Асортимент